Estudo Zonas de Compensación

A Asociación Provincial de Graniteiros, gracias a cofinanciación da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, da Consellería de Economía e Industria, ao amparo da Orden do 24 de maio de Fomento de Minería, elaborou este estudo de investigación para a incorporación de áreas de compensación ambiental sostibles no entorno da minería.

O traballo reflexiona sobre a interacción da minería do granito Ourensana nos ecosistemas onde traballa, analizando cales son as consecuencias reais para o desenvolvemento dun proceso produtivo extractivo así como a interacción deste tipo de industrias, pode ter un efecto positivo no medio ambiente e no ecosistemas natural e social dos espacios rurais da Galicia do interior. Analiza o sector da minería desde unha perspectiva global de axente económico que interactua co medio natural e social do ecosistema natural e económico do que forma parte, creando sinerxias económicas e ambientais.

Organizan

Estudo Zonas de Compensación. Descargar aqui

 

volver

Subir