Procedementos de Traballo

A seguridade no entorno de traballo é esencial, e para iso é necesario coñecer os procedementos de traballo específicos para o noso sector.

Grazas á financiación da Dirección Xeral de Industria Enerxía e Minas da Xunta de Galicia, levamos a cabo este proxecto que consiste nunha descripción detallada dos diferentes procedementos de traballo para as actividades que se poden levar a cabo nos centros de traballo do sector. Dende aqui poderás descargar e coñecer cada un destes procedementos específicos para poder minimizar os riscos que conleva a realización dos devanditos traballos. A túa seguridade é o noso obxectivo.

Pincha en cada un dos procedementos para descargar o documento:

 

- Procedemento artilleiros.

- Procedemento conductor de camión.

- Procedemento director facultativo.

- Procedemento encargado da explotación.

- Procedemento encargado da fábrica.

- Procedemento labrista.

- Procedemento mantemento electromecánico.

- Procedemento operador de carreta elevadora.

- Procedemento operador de corte.

- Procedemento operador de maquinaria móbil.

- Procedemento operador ponte grúa.

- Procedemento operario de acabados.

- Procedemento operario de primeiro corte.

- Procedemento operario de segundo corte.

- Procedemento operario de tratamentos superficiais (granallado, flamexado, abuxardado, arenado).

- Procedemento operario perforista.

Engádese ó final da lista de procedementos unha folla a modo de anexo para que cada empresa poida xustificar, se quere, a entrega dos mesmos a cada traballador:

- Anexo Entrega de procedemento ó empregado.

 

volver

Subir